Noční vlci v Praze

Během dneška doráží do Prahy tito známí ruští motorkáři (s prápory Junarmii (Putinjugend) a Luhanské lidové republiky) a hodlají se zastavit na Olšanských hřbitovech *) , kde mohou být přibližně v půl jedné/ v jednu (momentálně – třičtvrtě na dvanáct – se sjíždějí v Průhonicích).

FV vyzývají k hojné účasti na protestní akci.

*) kam lze očekávat že dorazí i různá tuzemská hovada, například poslanec Foldyna se svou až homoerotickou náklonností k těm klukům na silných strojích, mimo jiné zastánce prolomení limitů těžby hnědého uhlí, držitel Ropáka 2017 a mudrc pravidelně se vysoko umísťující i v soutěži Zelená perla
(“Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.” “Nebojím se tvrdit, že jsou ekologové přímo zodpovědní za všechno špatné, co se děje na našich silnicích.”)

Hitlerův maratón

Pražané slaví 74. výročí zahájení Pražského povstání Hitlerovým maratónem, jehož hlavním patronem je zločinný koncern Volkswagen. VW orgie začaly čelní srážkou Volkswagenu Polo s Volkswagenem Passat u Kubovy Hutě na Šumavě.

https://www.novinky.cz/krimi/504012-pri-celni-srazce-volkswagenu-na-prachaticku-zemreli-dva-20leti-mladici.html

https://www.runczech.com/cs/akce/volkswagen-maratonsky-vikend-2019/zavody/volkswagen-maraton-praha/index.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=aSTKFG4errw

Mezinárodní den proti hluku

Na dnešek připadá mezinárodní den boje proti hluku. Globalizovaný kapitalismus, který připravil lidstvo o pitnou vodu, úrodnou půdu a dýchatelný vzduch, umocňuje destrukci všeho živého také všudypřítomnou hlukovou zátěží, jež je mnohdy naprosto neospravedlnitelným výsměchem zdravému rozumu. Tak je tomu bezesporu v případě motorkářů.

Už od roku 1970 se Evropa snaží regulovat hlukové emise z motorových vozidel, přičemž se hlukové limity postupně zpřísňují. Těžké motocykly se zdvihovým objemem motoru nad 350 ccm ovšem ani v současné době nesplňují limity platné před rokem 1985 (85, resp. 86 dB).

Při pokusných měřeních, jejichž výsledky jsou veřejně dostupné, bylo za běžného provozu při režimu 6000 otáček za minutu (max. výkon motoru byl přitom téměř dvojnásobný) u motocyklu s objemem 600 ccm naměřeno přes 96 dB, tedy o 10 dB více než stanovila nejstarší emisní norma.

Přitom je třeba vzít v potaz, že hluk vyvolávaný jízdou dopravního prostředku po vozovce se skládá ze tří složek: 1) hluku aerodynamického, jež je způsobován vozidlem samotným rozrážejícím vzduch svým pohybem, dále 2) hluku vyvolávaného motorem automobilu a 3) hluku vznikajícího dotykem pneumatiky a vozovky. Hluk aerodynamický roste přímo úměrně zvyšující se rychlosti dopravního prostředku.

Autoři evropských směrnic regulujících emise škodlivin z dopravy si jsou zjevně vědomi nedostatečné regulace hluku u motocyklů, která je komplikována i tím, že zařízení omezující hlukové emise jsou z motocyklů úmyslně odmontovávány. Od roku 2017 musejí všechny motocykly prodávané v EU splňovat normu EURO4. Ta nutí výrobce motocyklů používat tzv. nevyjímatelnou hlukovou ucpávku. Její použití je popsáno v předpise pro schvalování motocyklů z hlediska hluku (viz níže).

Samotná stylizace tohoto ustanovení svědčí o naprostém zoufalství zákonodárce, který nedokáže řešit problém nepoměru emise vs. imise – tedy situace, kdy výrobci deklarované emise škodlivin v praxi neodpovídají naměřeným imisím – regulace tedy zůstává na papíře, reálné znečištění se nemění nebo zvyšuje (typickým příkladem jsou suspendované částice ze vznětových motorů u vozidel vybavených filtry pevných částic).

V okolních zemích jsou již dopravní policisté vybaveni zařízeními na měření hluku a běžně pokutují i české motorkáře za překročení limitů.

Jak problém způsobující mimo jiné zdravotní problémy u 90 % populace řeší český stát? Do 30. 9. 2018 musely těžké motocykly v ČR absolvovat pravidelné měření emisí zplodin. Tato povinnost byla dnem 1.10.  2018 u všech motocyklů zrušena a zároveň bylo rozhodnuto, že povinná technická kontrola u motocyklů nebude každé 2 roky, ale každé 4 roky (u nových motocyklů je první předepsaná technická kontrola až po 6 letech).

Při neexistenci kontroly emisí v terénu to znamená, že teoretická možnost usměrnění motorkáře týkající se dopadu jeho stroje na životní prostředí a zdraví spoluobčanů je (i vzhledem k  zavedené praxi technické kontroly) prakticky nulová.

Jak opatření vysvětlil mluvčí ministerstva  dopravy? „Chtěli jsme motorkářům vyjít vstříc. Jedná se zpravidla o hobby záležitost, a proto tyto stroje jejich majitelé zpravidla udržují ve velmi dobrém stavu.“

Ano. Motorkaření je v ČR (na rozdíl od jihovýchodní Asie, kde motocykl používají lidé, kteří nemají na automobil) “hobby záležitost”. Mrzačení a zabíjení lidí je “hobby záležitost.” A protože k hobby patří i výrazný zvuk silných motorů, udržují motorkáři své stroje v takovém stavu, aby byly co nejvíce slyšet.

Poděkujte svým spoluobčanům (v ČR je zaregistrováno cca 1,15 milionů motocyklů) za jejich skvělé hobby.  Poděkujte jim za to, že nadlimitním hlukem dokážou zamořit i odlehlé kouty naší krásné země, že se prohánějí i v chráněných krajinných oblastech a národních přírodních rezervacích. Poděkujte jim jako jim děkují  přírodovědci, Agentura ochrany přírody a krajiny a režiséři celovečerních dokumentů o české přírodě (podle nich motorkáři výrazně podporují biodiverzitu). A připravte se na zdravotní problémy.

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/zdravotni-ucinky-hluku

 M.O.


P.S.: I američtí sedláci milují hobbyharlejáře (loni měli hobbymotorkáři s HD sraz přímo v centru Prahy, a nikdo kromě mne neprotestoval, ačkoli akce byla štědře sponzorována z veřejných prostředků) :

Bod 6.5.1. Předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 41:
“Všechny výfukové systémy nebo systémy tlumení hluku musejí být zkonstruovány tak, aby nebylo možné snadno odstranit tlumiče hluku, výstupní kužele nebo další součásti, jejichž hlavní funkcí je být součástí tlumení/ expanzní komory. Je-li přidání takové části nezbytné, musí být namontována tak, aby nebylo snadné ji demontovat (např. pomocí konvenčního závitového upevnění) a zároveň by měla být namontována tak, aby její odstranění mělo za následek trvalé/nevratné poškození montážního celku.”