25.9. – dvě výročí, se zpožděním

Předevčírem tomu bylo 6 let, co zemřel Jakub Polák, představovat netřeba. Věčnaja pamjať a děkujeme.  

……

25.9.1985 večer zabili členové komanda GAL (Grupos antiterroristas de liberación), založeného a vedeného coby tajný projekt španělského ministerstva vnitra, čtyři členy hnutí ETA. Stalo se v kavárně hotelu Monbar v rue Pannecau v Bayonne.  Tento masakr byl jedním ze zásadních momentů historie baskické rezistence. (legendární baskická skupina Kortatu o této události složila píseň – Hotel Monbar).

Případná otázka, co mají Zelení fašisté co dělat s ETA nebo Basky, je otázka na místě. Krátká odpověď je “vlastně nic”, rozvedená odpověď následuje.

(Jednak tedy ten černý útvar na ‘vlajce’ FV, který bystrému (zejména politicky korektně bystrému) oku nepochybně neodbytně připomíná svastiku, je vlastně tzv. baskický kříž, “lauburu”, to je ale fakt detail.)

Fascisti verdi především, mimo jiné, ctí staletími života na určitém místě tuněný vzájemný vztah lidí a krajiny, symbiózu a provázanost a zodpovědnost, která jinak než generace trvajícím poutem úcty a péče k místu asi těžko může vzniknout. Vidíme hodnotu toho, co pro nedostatek lepšího výrazu nazvěme “starousedlictvím”, cítíme váhu toho být někde místními  “aboriginal people” (což by v evropském kontextu, na jisté úrovni abstrakce, Baskové byli), považujeme vztah ke konkrétnímu kusu země, krajiny, a její přírodě, za potenciálně mimořádně silný základ pro environmentální angažovanost. Respektujeme také odhodlanost za svou věc bojovat všemi prostředky.

……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *