“Bestia quarta terribilis”

“Strašlivé vymoženosti lidské in mente habui (měl jsem na mysli), když jsem Vám kázati o těchto hrozných věcech si předsevzal; kterak byste oné potvory gehennalis (pekelné) v světě nejlépe vystříhati se mohli, poučí vás řeč moje.
Jisto jest, že se nalézáme u věku, kdy octla se na zemi šelma, kterou první zřel ve svém vidění prorok Daniel: Bestia quarta terriblis… (hranaté zvíře hrozné…); ba i ty svítilny popsal: Et ecce oculi, quasi occuli hominis (a hle oči, jako oči lidské). Smrděti – hoc est privilegium meum! – praví tato nechutnou krmí živená šelma.
Člověk do rychlosti zamilovaný domníval se asi, že před rychlými auty mors fugiet (bude i smrt utíkat) a zapomenul, že právě k smrti vedoucí cesty jsou: ukrutnost jízdy, zápach, hluk a nebezpečí zabití.
První člověk mysle, vymyslil trakař; druhý kočár, tažený koňmi; třetí parou; čtvrtý vymyslel automobil a pátý letadlo. Člověk neustále myslí a vymejšlí, až se mu podaří vymyslet něco, čím sám sebe vyhubí.

Poraďte mně, drazí, kam bych medle před těmi smrt přivážejícími a élent rozvážejícími vozy utýct mohl; kde se schovati, kam se retýrovati a kterak nejlépe se salvírovati bych mohl? V kterém kraji, v kterých končinách naší vlasti úkryt před těmi mrchami hledat mohu: zda v rovinách či lesích, pustých na drahách aneb na horách klid svůj najdu? Povězte! Ach, slyším už odpověď Vaši: všade, všade již ty neřestné silovozy cestu svou našly a žádné již locum loci (místo) bez nich není. ”

“Proč svět šoféruje pod bídnou rychlostí?
v kterémžto jezdění zde nemá stálosti?

Tak se brzo zvrátí jeho sláva i chvat,
jak se můž’ silovůz – jak se můž’ těla vůz
každému nabourat!

Více věř puklinám napsaným ve skále
než světu zrádnému, měnivému stále,
který plničký chyb – krátkost na něm trůní,
nezná nic než pohyb, nezná než samohyb,
smrt v své kryje tůni.

Lépe je se svěřit zlému gangsterovi,
než světu bídnému, k štěstí šoférovi,
podvodným marnotám, záhy sešlým v rezu,
jezdění novotám, lítání novotám,
Ďábla vynálezu…”

 

……

Kromě podzimní rovnodennosti přináší tento víkend i dva významné dny:

V sobotu 22.9. Den boje proti motorismu, eufemisticky pro potřeby veřejnosti též ‘Dnem bez aut’ zvaný, a v neděli 23.9. narozeniny Josefa Váchala, z jehož ‘Kázání ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti’ z roku 1939 pochází nahoře citované úryvky.

Oslavme obojí jak se patří.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *