“Lidstvo kvaltuje ve všem..

..a spěchá připravit nástroje své zhouby s vynalézavostí a horlivostí, které se zdají nadpřirozené. Nemůže být šťasten člověk, který tělesně létá, ale duševně se plazí jako červ, protože lidstvo své vynálezy neovládá, stalo se jejich otroky.” (Josef Váchal, z dopisu Josefu Hodkovi)