Pražský lingvistický kroužek a 100 roků Československa

Pomineme-li, že “prvorepublikový éthos” je asi především mýthus, tohle by mohlo být zajímavé (pozdrav FXŠ!):

 

Fascisti verdi zvou své příznivce a sympatizanty, aby se v hojném počtu dostavili, abychom se případně pokusili hajdžekovat (nebo zachránit) diskuzi a nasměrovat ji také environmentalistickým směrem, protože všimněme si: je řeč o systému vztahů (v rámci jistého prostředí), neboli nelze se vykroutit z otázek ekologie a zapojení do vztahů k primárnímu přírodnímu prostředí, které je tedy taky společenstvím a strukturou hodnot par excellence, a hlavně vše ostatní je na něm závislé.

“Bestia quarta terribilis”

“Strašlivé vymoženosti lidské in mente habui (měl jsem na mysli), když jsem Vám kázati o těchto hrozných věcech si předsevzal; kterak byste oné potvory gehennalis (pekelné) v světě nejlépe vystříhati se mohli, poučí vás řeč moje.
Jisto jest, že se nalézáme u věku, kdy octla se na zemi šelma, kterou první zřel ve svém vidění prorok Daniel: Bestia quarta terriblis… (hranaté zvíře hrozné…); ba i ty svítilny popsal: Et ecce oculi, quasi occuli hominis (a hle oči, jako oči lidské). Smrděti – hoc est privilegium meum! – praví tato nechutnou krmí živená šelma.
Člověk do rychlosti zamilovaný domníval se asi, že před rychlými auty mors fugiet (bude i smrt utíkat) a zapomenul, že právě k smrti vedoucí cesty jsou: ukrutnost jízdy, zápach, hluk a nebezpečí zabití.
První člověk mysle, vymyslil trakař; druhý kočár, tažený koňmi; třetí parou; čtvrtý vymyslel automobil a pátý letadlo. Člověk neustále myslí a vymejšlí, až se mu podaří vymyslet něco, čím sám sebe vyhubí.

Poraďte mně, drazí, kam bych medle před těmi smrt přivážejícími a élent rozvážejícími vozy utýct mohl; kde se schovati, kam se retýrovati a kterak nejlépe se salvírovati bych mohl? V kterém kraji, v kterých končinách naší vlasti úkryt před těmi mrchami hledat mohu: zda v rovinách či lesích, pustých na drahách aneb na horách klid svůj najdu? Povězte! Ach, slyším už odpověď Vaši: všade, všade již ty neřestné silovozy cestu svou našly a žádné již locum loci (místo) bez nich není. ”

Continue reading ““Bestia quarta terribilis””

Proud vědomí pana Slezáka aneb Pravda vítězí

V Týdeníku Rozhlas 36/2018 vyšel komentář (v rubrice Reflexe) k zatčení a vydání do USA jednoho z členů Earth Liberation Front, Josepha Mahmouda Dibeeho z pera či klávesnice pana Milana Slezáka. Považuji za nutné se k textu pana Slezáka vyjádřit, činím tak v následujících pěti (šesti) bodech. Následující text nevyjadřuje ‘oficiální’ názor hnutí Fascisti verdi, ač je možné, ba dokonce místy velmi pravděpodobné, že se s jeho obsahem někteří sympatizanti FV budou ztotožňovat. Podotýkám, že mezi FV a ELF není žádný formální vztah. 

Continue reading “Proud vědomí pana Slezáka aneb Pravda vítězí”