‘Nahlas pro Hambach’ – čtvrtek 4.10. v 16:30 před německou ambasádou

FV srdečně zvou své příznivce a sympatizanty k účasti na demonstraci proti těžebné aktivitě v Hambašském lese, koná se před německou ambasádou ve čtvrtek 4.10. v půl páté.

 

https://www.facebook.com/events/725635094440301/

 

……

(Tato výzva a účast FV na akci neznamená ze strany FV obecné přitakání přístupu, postojům a stylu aktivity organizátorů, ke kterým máme jisté, místy zásadní, výhrady, leč tady jdou samozřejmě tyto záležitosti stranou. Koncept protestu “nahlas” se FV, s přihlédnutím k tomu, o co jde – staletý les – taky příliš nezdá, příhodnější a důstojnější by nám přišlo třeba naprosté ticho, stát tam nehnutě a tiše jak ty stromy, ale to je naprostý detail.., na každý pád budeme tam.)

Pražský lingvistický kroužek a 100 roků Československa

Pomineme-li, že “prvorepublikový éthos” je asi především mýthus, tohle by mohlo být zajímavé (pozdrav FXŠ!):

 

Fascisti verdi zvou své příznivce a sympatizanty, aby se v hojném počtu dostavili, abychom se případně pokusili hajdžekovat (nebo zachránit) diskuzi a nasměrovat ji také environmentalistickým směrem, protože všimněme si: je řeč o systému vztahů (v rámci jistého prostředí), neboli nelze se vykroutit z otázek ekologie a zapojení do vztahů k primárnímu přírodnímu prostředí, které je tedy taky společenstvím a strukturou hodnot par excellence, a hlavně vše ostatní je na něm závislé.

“Bestia quarta terribilis”

“Strašlivé vymoženosti lidské in mente habui (měl jsem na mysli), když jsem Vám kázati o těchto hrozných věcech si předsevzal; kterak byste oné potvory gehennalis (pekelné) v světě nejlépe vystříhati se mohli, poučí vás řeč moje.
Jisto jest, že se nalézáme u věku, kdy octla se na zemi šelma, kterou první zřel ve svém vidění prorok Daniel: Bestia quarta terriblis… (hranaté zvíře hrozné…); ba i ty svítilny popsal: Et ecce oculi, quasi occuli hominis (a hle oči, jako oči lidské). Smrděti – hoc est privilegium meum! – praví tato nechutnou krmí živená šelma.
Člověk do rychlosti zamilovaný domníval se asi, že před rychlými auty mors fugiet (bude i smrt utíkat) a zapomenul, že právě k smrti vedoucí cesty jsou: ukrutnost jízdy, zápach, hluk a nebezpečí zabití.
První člověk mysle, vymyslil trakař; druhý kočár, tažený koňmi; třetí parou; čtvrtý vymyslel automobil a pátý letadlo. Člověk neustále myslí a vymejšlí, až se mu podaří vymyslet něco, čím sám sebe vyhubí.

Poraďte mně, drazí, kam bych medle před těmi smrt přivážejícími a élent rozvážejícími vozy utýct mohl; kde se schovati, kam se retýrovati a kterak nejlépe se salvírovati bych mohl? V kterém kraji, v kterých končinách naší vlasti úkryt před těmi mrchami hledat mohu: zda v rovinách či lesích, pustých na drahách aneb na horách klid svůj najdu? Povězte! Ach, slyším už odpověď Vaši: všade, všade již ty neřestné silovozy cestu svou našly a žádné již locum loci (místo) bez nich není. ”

Continue reading ““Bestia quarta terribilis””

Pentti Linkola

FV připravují překlad některých klíčových prací Penttiho Linkoly do češtiny:
Toisinajattelijan päiväkirjasta (1979) – “Z deníku disidenta/’jinakmyslícího'”, za kterou autor obdržel roku 1983 prestižní finskou literární cenu básníka Eina Leina (Eino Leinon palkinto),
a Voisiko elämä voittaa? (2004) – “Mohl by život zvítězit?” (vyšlo již v anglickém překladu u vydavatelství Arktos jako “Can life prevail?”).

Continue reading “Pentti Linkola”